Uitspraken

Resultaten

10 van 142 resultaten weergegeven

Het ontslag wegens plichtsverzuim is te zwaar, omdat andere betrokkenen niet gestraft zijn. De schorsing in afwachting van het ontslag is niet onjuist.

Datum: 09 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106940

Voorlopige voorziening tot schorsing van de opgelegde schorsing van een overgeplaatste werknemer is afgewezen omdat er onvoldoende indicaties zijn voor terugkeer.

Datum: 21 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106995

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing afgewezen. De schorsing eindigt op korte termijn en een nieuwe schorsing is opgelegd.

Datum: 04 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022020527

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond omdat er onvoldoende reden voor was.

Datum: 02 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022018646

Beroep tegen twee schorsingen ongegrond, de ernst van de klachten over de werknemer en zijn reactie daarop vormen voldoende grond voor de schorsingen.

Datum: 04 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022019900/2022021253

Beroep tegen vrijstelling van werkzaamheden gegrond. Er is sprake van schorsing waarbij de vereiste formaliteiten niet in acht zijn genomen.

Datum: 25 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021017590

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart. (zie ook 2021015941)

Datum: 06 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021015940

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel ongegrond omdat daar voldoende reden voor was.

Datum: 22 december 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021012607

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart. (zie ook 2012015940)

Datum: 06 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021015941

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond omdat daarvoor voldoende reden was.

Datum: 03 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021015511