Uitspraken

Resultaten

10 van 142 resultaten weergegeven

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden/plichtsverzuim/onbekwaamheid en tegen schorsing; BVE

Datum: 29 september 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106255

De arbeidsverhouding is zo ernstig verstoord dat de werkgever de werknemer heeft kunnen schorsen en ontslaan.

Datum: 25 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107256/107316

Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingesteld.

Datum: 03 april 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107501

De werkgever heeft de werknemer kunnen schorsen om onderzoek te doen naar zijn mogelijk onrechtmatig handelen.

Datum: 10 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107592

De dwingend opgelegde vrijstelling van werkzaamheden is gelijk te stellen aan een schorsing. Omdat de voorgeschreven verweerprocedure niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107651

De werkgever mocht de werknemer schorsen na een heftige woordenwisseling met de directeur van het instituut.

Datum: 12 juni 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107541

De werkgever heeft de werknemer nogmaals mogen schorsen om nader onderzoek te doen naar zijn mogelijk onrechtmatig handelen.

Datum: 10 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107674

Het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen omdat de beslissing tot schorsing inmiddels is ingetrokken.

Datum: 21 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107808

Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling; HBO

Datum: 16 juni 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106250

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden en tegen vrijstelling van werkzaamheden; HBO

Datum: 14 maart 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106049/106052