Uitspraken

Resultaten

10 van 142 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; HBO

Datum: 08 augustus 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105753

Beroep tegen overplaatsing; HBO

Datum: 27 februari 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105542

Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE

Datum: 14 november 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105871/105939

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel in afwachting van ontbinding; BVE

Datum: 12 juli 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105681

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel; BVE

Datum: 03 juni 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105709

Beroepen (2) tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid en tegen schorsing; BVE

Datum: 11 februari 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105576/105577

Verzoek om opheffing van een schorsing afgewezen. De werkgever dient zijn onderzoek ongestoord af te kunnen ronden.

Datum: 14 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109229

Beroep tegen verlenging schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat niet is gebleken dat het besluit bevoegd is genomen.

Datum: 07 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108643

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat de verweerprocedure niet gevolgd is. De ontheffing van een deel van de werkzaamheden is een schorsing.

Datum: 14 juni 2019
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108701

Bezwaar tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; er was voldoende reden om een onderzoek in te stellen en daarbij was de aanwezigheid van de werknemer op school niet gewenst.

Datum: 18 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 108890