Uitspraken

Resultaten

10 van 142 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; klachten van ouders en niet meewerken aan competentie-onderzoek zijn voldoende reden voor schorsing.

Datum: 13 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108908

Beroep tegen schorsing gegrond. Afwezigheid van de werknemer tijdens het onderzoek was niet dringend noodzakelijk.

Datum: 17 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108992

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De inhoud van een aan een collega gestuurd WhatsApp-bericht was geen reden om de werknemer te schorsen.

Datum: 12 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109482

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de schorsing te laat schriftelijk bevestigd en de schorsing was niet dringend noodzakelijk.

Datum: 21 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109349

Beroep tegen vermeende schorsing als ordemaatregel niet-ontvankelijk omdat geen sprake is van een schorsing.

Datum: 06 mei 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109101

Beroep tegen drie schorsingen werknemer deels (on)gegrond. Twee schorsingen zijn op formele gronden onjuist; een schorsing houdt stand.

Datum: 13 mei 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109096/109149

Verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen, omdat er geen spoedeisend en zwaarwegend belang is voor de werknemer.

Datum: 17 juni 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109298

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de verweerprocedure niet gevolgd.

Datum: 25 juni 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108982

Beroepen tegen twee schorsingen niet-ontvankelijk, omdat de besluiten zijn ingetrokken en de werknemer feitelijk nog werkzaamheden verricht.

Datum: 29 juni 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109018/109120

De ontheffing uit de taken wordt gelijkgesteld aan een schorsing. Omdat de voorgeschreven verweerprocedure niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand.

Datum: 06 maart 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107486