Uitspraken

Resultaten

10 van 142 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van een schorsing als ordemaatregel afgewezen omdat het gedrag van de werknemer heeft geleid tot onrust bij studenten en hij niet open stond voor overleg om meer onrust te voorkomen.

Datum: 21 februari 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107547

Verzoek voorlopige voorziening om te worden toegelaten tot de werkplek toegewezen, omdat de reden voor afwezigheid is komen te vervallen.

Datum: 08 december 2015
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107062

De beroepen tegen de schorsing als ordemaatregel zijn niet-ontvankelijk, omdat de arbeidsovereenkomst is ontbonden waardoor de werknemer geen belang meer heeft bij een uitspraak.

Datum: 29 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106961/106974

05.145; PO

Datum: 27 maart 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Het ontslag wegens onregelmatigheden bij het opstellen van diploma's is niet proportioneel, omdat andere betrokkenen niet zijn ontslagen; de werkgever mocht wel een schorsing opleggen.

Datum: 02 juli 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106686

schorsingen PO

Datum: 06 april 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102474 / 102493 Beroep tegen ontslag wegens gewichtige omstandigheid en tegen 2 orde

Bezwaar tegen schorsing en ontslag wegens ongeschiktheid

Datum: 07 december 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 104657

Bezwaar tegen toegangontzegging, schorsing en voorgenomen ontslag

Datum: 23 september 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 104607

Vereenvoudige behandeling beroep tegen schorsing; MBO

Datum: 12 november 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103505

102876 Beroep tegen ontslag wegens onvoldoende functioneren en tegen twee schorsingen als ordemaatregel BVE

Datum: 24 augustus 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)