Uitspraken

Resultaten

10 van 71 resultaten weergegeven

Klacht over schorsing en overplaatsing van een leerling die betrokken was bij een vechtpartij; VO

Datum: 14 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105617

Klacht over schorsing leerling; VO

Datum: 03 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105537

Klacht over de beslissing een leerling voortijdig naar huis te sturen tijden een studiereis in het buitenland; VO

Datum: 20 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 103874

School heeft juist gehandeld door twee incidenten als verschillend te beoordelen en niet op dezelfde manier te bestraffen.

Datum: 29 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106648

Een school mag een leerling pas schorsen of verwijderen als blijkt dat een minder verstrekkende maatregel niet werkt.

Datum: 09 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106557

Klacht over schorsings- en verwijderingsprocedure van een leerling

Datum: 27 januari 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106307

Klacht over handelwijze school n.a.v. incident tussen leerling en hoofdconciërge; VO

Datum: 17 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106247

Klacht over onvoldoende extra ondersteuning en zonder kenbare reden van school sturen; VO

Datum: 27 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106342

Klacht over langdurige time-out van leerling en handelwijze school bij vinden passende onderwijsplaats; PO

Datum: 22 augustus 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106196

Klacht over niet nakomen communicatieafspraken, ongelijke behandeling en het voornemen tot verwijdering; VO

Datum: 30 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106225