Uitspraken

Resultaten

10 van 72 resultaten weergegeven

Door op een overdrachtsformulier voor de nieuwe school 'contact met politie' aan te kruisen, is onzorgvuldig gehandeld.

Datum: 20 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107071

Als een instelling een student schorst moet daaraan zorgvuldig onderzoek ten grondslag liggen en moet de school de geldende procedurele regels in acht nemen.

Datum: 30 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107098

Klacht over begeleiding, bejegening, schorsing en communicatie. De schorsing is onzorgvuldig en de school had beter moeten communiceren.

Datum: 07 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109363

Klacht over begeleiding en communicatie. De school heeft onvoldoende gecommuniceerd over de toegenomen zorgen over het gedrag van de leerling en over de tlv-aanvraag.

Datum: 02 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109311

02.016: VO

Datum: 12 juni 2002
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

02.030; VO

Datum: 29 mei 2002
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

01.078; VO

Datum: 11 oktober 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 01.061

De school mag een leerling vanwege zijn gedrag in de klas tijdelijk op donderdagen in een parallelgroep plaatsen.

Datum: 07 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107579

118-119; PO

Datum: 12 december 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.074

057; VO

Datum: 09 juli 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.042