Uitspraken

Resultaten

10 van 95 resultaten weergegeven

Beroep tegen disciplinaire schorsing zonder behoud van salaris; BVE

Datum: 23 december 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102629

Beroep tegen een berisping; BVE

Datum: 29 november 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102636

Klacht over machtsmisbruik voormalig teamleider; VO

Datum: 17 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105690

Klacht over opmerkingen van docent die leerlingen ongewenst aanraakt; over uitlating van schooldirecteur en over wijze van klachtafhandeling door bestuurder; VO

Datum: 13 november 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105527

Beroep tegen ontslag op staande voet; HBO

Datum: 26 juli 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103481

Beroep tegen disciplinaire schorsing; HBO

Datum: 16 januari 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103292

Beroep tegen berisping; VO

Datum: 17 oktober 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103130

Beroep tegen berisping; VO

Datum: 18 juli 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103167

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing; BVE

Datum: 16 januari 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103310

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim; BVE

Datum: 27 februari 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102968 / 103089