Uitspraken

Resultaten

10 van 97 resultaten weergegeven

De school heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid van een leerlinge, die onheus was bejegend, te waarborgen en om haar weer terug te geleiden naar het leerproces.

Datum: 23 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107386

Klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is ongegrond, omdat sprake is van een onbedoelde aanraking die kan voorkomen in contact tussen personen.

Datum: 31 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108778

Klacht over ongewenst en (seksueel) gedrag van een docent is ongegrond.

Datum: 17 januari 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107941

Klacht over onveilige schoolomgeving en klachtbehandeling. De uitkomst van een onderzoek verricht in het kader van klachtbehandeling moet worden teruggekoppeld naar ouders.

Datum: 02 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107741

Beroep tegen waarschuwing; PO

Datum: 07 februari 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102653

05.109; VO

Datum: 16 december 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

05.055; VO

Datum: 03 oktober 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Beroep tegen ontslag wegens dringende reden; HBO

Datum: 06 augustus 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105806

Klacht over seksuele intimidatie door managementondersteuner en klachtbehandeling door directie en bevoegd gezag; PO

Datum: 10 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105859

Klacht over machtsmisbruik voormalig teamleider; VO

Datum: 17 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105690