Uitspraken

Resultaten

10 van 33 resultaten weergegeven

Instemmingsgeschil SPO - artikel 12 onder f en h WMS (arbeids- en rusttijden en taakbeleid)

Datum: 02 juli 2009
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104156

Interpretatiegeschil cao vo. Niet vastgesteld kan worden dat de werkgever artikel 8.1 lid 5 cao vo onjuist heeft toegepast.

Datum: 31 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 108461

De LCG WMS verleent vervangende instemming aan het formatieplan, omdat de PMR zijn instemming heeft onthouden op grond van een argument dat het taakbeleid raakt en niet het formatieplan.

Datum: 02 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 106981 - 15.12

Afschaffing eigen seniorenregeling is een wijziging van het systeem van het taakbeleid waarvoor instemming van tweederde deel van het personeel vereist is.

Datum: 11 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 106592

Interpretatiegeschil art. 2.5 lid 5 cao vo / taakbeleid VO

Datum: 07 februari 2014
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 105852

Interpretatiegeschil met betrekking tot het taakbelastingsbeleid van de opleiding; HBO

Datum: 02 mei 2012
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
Publicatienummer: 105154

Instemmingsgeschil taakbeleid VO

Datum: 22 juni 2004
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 102539

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 onder b Wms (samenstelling van de formatie), artikel 12 onder h Wms (wijziging taakbelasting personeel) en artikel 10 onder b Wms (wijziging leerplan)

Datum: 08 augustus 2013
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105777 -13.08

Interpretatiegeschil taakverdelings- en taakbelastingsbeleid (art. 8 onder h WMO) BVE

Datum: 23 juni 2008
Publicatienummer: 103774

Instemmingsgeschil begroting School HBO

Datum: 14 december 2007
Publicatienummer: 103532