Uitspraken

Resultaten

10 van 154 resultaten weergegeven

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond, omdat deze beschikking overeenkomstig de procedure en de criteria van het samenwerkingsverband is toegekend.

Datum: 21 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107139

Het bezwaarschrift tegen de toelaatbaarheidsverklaring is niet-ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend.

Datum: 04 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107138

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is wegens motiveringsgebreken gegrond.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107168

Het besluit tot afgifte tlv waarbij zonder motivering is afgeweken van de procedure tot afgifte, is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

Datum: 17 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107145

Het samenwerkingsverband moet de toelaatbaarheidsverklaring deugdelijk motiveren en kan daarbij niet volstaan met alleen een controle van de procedure.

Datum: 18 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107186

Een toelaatbaarheidsverklaring moet deugdelijk gemotiveerd zijn, zeker als bekend is dat een ouder het niet eens is met de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 04 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107279

Mandatering van de bevoegdheid tot toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring is niet toegestaan aan de deskundige die adviseert over diezelfde tlv-beslissing.

Datum: 16 augustus 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107302

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend.

Datum: 21 september 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107312

De didactische en sociaal-emotionele achterstand van de leerling rechtvaardigt afgifte van een tlv voor het sbo.

Datum: 28 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107339

Een school moet helder communiceren over geboden ondersteuning en begeleiding.

Datum: 12 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107149