Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

De wijziging in toekenning van een jaarlijks terugkerend verzoek tot betaald verlof in september moet voldoende onderbouwd zijn.

Datum: 23 oktober 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107780

Interpretatiegeschil cao vo; art. 6.1, 17.4 en 17.8; voor berekening uren deskundigheidsbevordering wordt de betrekkingsomvang niet verminderd met de uren BAPO-verlof.

Datum: 12 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 107987

Geschil bindingstoelage cao mbo. De bindingstoelage herleeft niet bij terugkeer in de oude functie.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 108096

Interpretatiegeschil cao vo. Niet vastgesteld kan worden dat de werkgever artikel 8.1 lid 5 cao vo onjuist heeft toegepast.

Datum: 31 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 108461

De werkgever heeft de uitspraak van de interne geschillencommissie voldoende opgevolgd; niet is gebleken dat de werkgever heeft nagelaten de werknemer goed te informeren over aankomende wijzigingen in de BAPO-regeling.

Datum: 19 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107092

De werkgever heeft de werknemer herplaatst wegens arbeidsongeschiktheid tegen een lager loon, zodat deze aanspraak kan maken op de compensatie van artikel 5.5 cao mbo.

Datum: 26 oktober 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107289

De cao mbo is niet goed toegepast, omdat de werkverdeling is vastgesteld zonder eerst het team in de gelegenheid te stellen een voorstel te doen en omdat het inzetbaarheidskader niet juist is ingevuld. Het overgangsrecht rond de BAPO is juist toegepast.

Datum: 24 april 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107525

De werkgever was gerechtigd om de administratief onjuiste inschaling van het salaris te corrigeren.

Datum: 29 november 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107327

Geschil over toepassing cao mbo. De werkgever past de cao mbo niet goed toe door te stellen dat de werknemer geen recht heeft op de tegemoetkoming in verhuiskosten.

Datum: 20 februari 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109029

Interpretatiegeschil faciliteitenregeling. In het overleg over niveau faciliteiten op grond van artikel 20.4 lid 1 cao vo, is bijlage 7 cao vo geen minimumregeling.

Datum: 08 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 108628