Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE

Datum: 5 november 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106262

Geschil over toepassing artikel I-12b cao bve 2007-2009 (N-6); uitleg overeenkomst (N-7); BVE

Datum: 16 oktober 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106332

Geschil over toepassing art. F-17 lid 2 cao bve (intrekking vakantieverlof bij samenloop met ziekteverlof)

Datum: 20 augustus 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106219

Geschil over toepassing regeling mobiliteit bevorderende maatregelen van de instelling; BVE

Datum: 11 augustus 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106140

Geschil over toepassing van artikel 6 ZAR-BVE

Datum: 24 juni 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106167

Geschil over toepassing reparatiebeleid onbevoegde docenten; BVE

Datum: 13 juni 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106147

Geschil toepassing art. D-19 jo F-14 cao bve (inzetbaarheid deeltijder)

Datum: 5 juni 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106127

Geschil over toepassing van artikel I-12b lid 1 cao bve

Datum: 9 december 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105821

06.043

Datum: 31 augustus 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geschil toepassing art. H-32 en H-44 CAO-BVE

Datum: 11 maart 2008
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 103609