Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Geschil over toepassing cao mbo. Werkgever past de cao mbo niet goed toe door werknemer na een gedwongen herplaatsing geen toelage toe te kennen.

Datum: 28 oktober 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109326

Werkgever past de cao mbo niet goed toe door de werknemer op te dragen om elke dag van 9.00 tot 17.00 uur op de werkplek aanwezig te zijn, terwijl een werktijdenregeling ontbreekt.

Datum: 27 juli 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109115

Werkgever past cao mbo niet goed toe door werknemer lesgevende taken op te dragen, ondanks dat de werknemer is benoemd als docent. Geschil over het bovenformatief verklaren werknemer niet-ontvankelijk.

Datum: 10 juli 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109127

De werkgever past de cao mbo niet goed toe door de werkverdeling vast te stellen zonder dat eerst het team in de gelegenheid is gesteld hiervoor een voorstel te doen.

Datum: 19 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106895

Het toekennen van buitengewoon verlof moet worden gebaseerd op de uren die de werknemer tijdens het verlof feitelijk staat ingeroosterd.

Datum: 26 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106891

Afschaffing eigen seniorenregeling is een wijziging van het systeem van het taakbeleid waarvoor instemming van tweederde deel van het personeel vereist is.

Datum: 11 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 106592

De werkgever handelt niet in strijd met de cao als het onderwijsteam zelf kiest voor werkverdeling door de leidinggevende.

Datum: 12 juni 2015
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106663

Geschil over toepassing artikel F-1 juncto F-5 cao bve (korting loon na staking); BVE

Datum: 18 december 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106403

Geschil over toepassing artikel H-61 cao bve (begrip lager salarisperspectief); uitleg overeenkomst (artikel N-7 cao bve); BVE

Datum: 18 december 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106347

Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE

Datum: 05 november 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106262