Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Geschil over toepassing artikel I-12b cao bve 2007-2009 (N-6); uitleg overeenkomst (N-7); BVE

Datum: 16 oktober 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106332

Geschil over toepassing art. F-17 lid 2 cao bve (intrekking vakantieverlof bij samenloop met ziekteverlof)

Datum: 20 augustus 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106219

Geschil over toepassing regeling mobiliteit bevorderende maatregelen van de instelling; BVE

Datum: 11 augustus 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106140

Geschil over toepassing van artikel 6 ZAR-BVE

Datum: 24 juni 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106167

Geschil over toepassing reparatiebeleid onbevoegde docenten; BVE

Datum: 13 juni 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106147

Geschil toepassing art. D-19 jo F-14 cao bve (inzetbaarheid deeltijder)

Datum: 05 juni 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106127

Geschil over toepassing van artikel I-12b lid 1 cao bve

Datum: 09 december 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105821

Geschil over toepassing Sociaal Plan (vertrekpremie); CAO BVE

Datum: 12 november 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105955

Geschil over toepassing artikel H-19 juncto H-18 CAO BVE

Datum: 04 november 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105895

Geschil over toepassing artikelen H-74 en H-75 CAO BVE (jubileumgratificatie)

Datum: 04 november 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105811