Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Geschil toepassing artikel I-15 CAO-BVE

Datum: 10 oktober 2007
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 103458

Geschil toepassing art. D-10 en I-1 CAO-BVE

Datum: 31 augustus 2005
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 102874

De cao mbo is niet goed toegepast, omdat de werkverdeling is vastgesteld zonder eerst het team in de gelegenheid te stellen een voorstel te doen en omdat het inzetbaarheidskader niet juist is ingevuld. Het overgangsrecht rond de BAPO is juist toegepast.

Datum: 24 april 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107525

De werkgever past de cao mbo niet goed toe door de werkverdeling vast te stellen zonder dat eerst het team in de gelegenheid is gesteld hiervoor een voorstel te doen.

Datum: 19 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106895

Het toekennen van buitengewoon verlof moet worden gebaseerd op de uren die de werknemer tijdens het verlof feitelijk staat ingeroosterd.

Datum: 26 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106891

Interpretatiegeschil cao vo. Niet vastgesteld kan worden dat de werkgever artikel 8.1 lid 5 cao vo onjuist heeft toegepast.

Datum: 31 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 108461

Interpretatiegeschil faciliteitenregeling. In het overleg over niveau faciliteiten op grond van artikel 20.4 lid 1 cao vo, is bijlage 7 cao vo geen minimumregeling.

Datum: 8 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 108628

Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE

Datum: 25 oktober 2012
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105474

Geschil over toepassing artikel I-22 CAO BVE

Datum: 16 juli 2012
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105199

Geschil met betrekking tot de toepassing van artikel F-5 CAO BVE

Datum: 7 juni 2012
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105309