Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Geschil over toepassing artikel F-16 en F-17 CAO BVE (compensatie vakantiedagen); BVE

Datum: 17 oktober 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105867

Geschil over toepassing artikel I-12b CAO BVE (bindingstoelage); BVE

Datum: 03 juli 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105733

Geschil over toepassing Sociaal Plan; BVE

Datum: 13 mei 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105641

06.043

Datum: 31 augustus 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De klachtenregeling van de werkgever voldoet niet aan de cao mbo, omdat zij hetgeen waarover men kan klagen beperkter omschrijft.

Datum: 04 september 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106743

Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE

Datum: 25 oktober 2012
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105474

Geschil over toepassing artikel I-22 CAO BVE

Datum: 16 juli 2012
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105199

Geschil met betrekking tot de toepassing van artikel F-5 CAO BVE

Datum: 07 juni 2012
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105309

Geschil over toepassing artikel H-60 CAO-BVE

Datum: 11 mei 2012
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105250

Geschil over toepassing van artikel III regeling Vormgeving verlaging algemene arbeidsduur

Datum: 26 maart 2012
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105247