Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

De klachtenregeling van de werkgever voldoet niet aan de cao mbo, omdat zij hetgeen waarover men kan klagen beperkter omschrijft.

Datum: 4 september 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106743

Werkgever past cao mbo niet goed toe door werknemer lesgevende taken op te dragen, ondanks dat de werknemer is benoemd als docent. Geschil over het bovenformatief verklaren werknemer niet-ontvankelijk.

Datum: 10 juli 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109127

Werkgever past de cao mbo niet goed toe door de werknemer op te dragen om elke dag van 9.00 tot 17.00 uur op de werkplek aanwezig te zijn, terwijl een werktijdenregeling ontbreekt.

Datum: 27 juli 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109115

Geschil over toepassing Sociaal Plan (vertrekpremie); CAO BVE

Datum: 12 november 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105955

Geschil over toepassing artikel H-19 juncto H-18 CAO BVE

Datum: 4 november 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105895

Geschil over toepassing artikelen H-74 en H-75 CAO BVE (jubileumgratificatie)

Datum: 4 november 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105811

Geschil over toepassing artikel F-16 en F-17 CAO BVE (compensatie vakantiedagen); BVE

Datum: 17 oktober 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105867

Geschil over toepassing artikel I-12b CAO BVE (bindingstoelage); BVE

Datum: 3 juli 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105733

Geschil over toepassing Sociaal Plan; BVE

Datum: 13 mei 2013
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 105641

Geschil over toepassing cao mbo. De werkgever past de cao mbo niet goed toe door te stellen dat de werknemer geen recht heeft op de tegemoetkoming in verhuiskosten.

Datum: 20 februari 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109029