Uitspraken

Resultaten

10 van 141 resultaten weergegeven

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat de beslissing van de Mytylschool om de leerling niet meer handmatig te tillen geen verband houdt met toelating of verwijdering van die leerling.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107227

De LKC adviseert niet over financiële kwesties tussen een ex-werknemer en het schoolbestuur.

Datum: 15 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107142

Het beroep tegen de aanwijzing als herplaatsingskandidaat is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 06 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107719

Distantie nemen van gebeurtenissen is in dit geval geen reden om de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar te achten.

Datum: 04 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107403

Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend.

Datum: 24 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107457

De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk; ook als pas later in de verjaringstermijn duidelijk wordt dat er sprake is van klachtwaardig handelen, moet de klager de klacht binnen een jaar na de gedraging indienen.

Datum: 13 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106931

Omdat de klacht al door het schoolbestuur gegrond is verklaard, hebben klagers geen belang bij behandeling van hun klacht door de Commissie.

Datum: 09 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106962

Onbekendheid met de klachtenprocedure is geen verschoonbare reden voor overschrijding van de verjaringstermijn.

Datum: 21 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106889

De klacht tegen de raad van toezicht is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klager geen functionele relatie met de school heeft.

Datum: 25 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107010

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 19 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109139