Uitspraken

Resultaten

10 van 125 resultaten weergegeven

De klacht over een gebeurtenis van acht jaar geleden is kennelijk niet-ontvankelijk omdat zij verjaard is.

Datum: 24 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106677

De klacht van een ex-werknemer over de directeur is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 1 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106684

Klacht over beslissing in vereenvoudigde behandeling, klacht kennelijk gegrond; VO

Datum: 16 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104039

Klacht van een ex-werknemer over een jubileumgratificatie, het inhouden van 50% van salaris en het inhouden van een seniorenbijdrage, alsmede over het niet beantwoorden van brieven door het bestuur; niet-ontvankelijk; VO

Datum: 12 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104113

Bezwaar tegen het niet in behandeling nemen van een klacht als gevolg van kennelijke verjaring; PO

Datum: 13 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104134

Beslissing in vereenvoudigde behandeling

Datum: 12 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104015

Vereenvoudigde behandeling inzake te laat ingesteld beroep tegen opzegging arbeidsovereenkomst; VO

Datum: 19 augustus 2010
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104635

Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking BVE

Datum: 11 april 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103459

Vereenvoudige behandeling beroep tegen schorsing; MBO

Datum: 12 november 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103505

Uitspraak in vereenvoudigde behandeling BVE

Datum: 22 mei 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103169