Uitspraken

Resultaten

10 van 135 resultaten weergegeven

Beroep tegen beweerd (in)direct onthouden promotie; vereenvoudigde behandeling; VO

Datum: 01 november 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105110

Vereenvoudigde behandeling inzake te laat ingesteld beroep tegen opzegging arbeidsovereenkomst; VO

Datum: 19 augustus 2010
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104635

Klacht over ongewenst gedrag kennelijk ongegrond. De student heeft geen enkele concrete gedraging genoemd waaruit het ongewenst gedrag zou bestaan.

Datum: 05 oktober 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109403

Klacht over schooladvies, schorsing en vinden middelbare school kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 23 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109422

Klacht over handelwijze leerkracht en directeur kennelijk niet-ontvankelijk. Het bestuur heeft de klacht zelf materieel al gegrond verklaard.

Datum: 04 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108922

Klacht over verzuimmelding bij leerplichtambtenaar kennelijk ongegrond. De school heeft voldaan aan haar wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden.

Datum: 13 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108957

Klacht van werkneemster kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 20 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109044

Klacht over school niet-ontvankelijk. De leerling is al te lang van school af.

Datum: 20 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109052

Klacht over gemeentelijke centrale plaatsingsprocedure kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie heeft geen rol bij toetsing van deze procedure. Klacht over toelating dochter op basisschool kennelijk ongegrond. Uit alles blijkt dat leerling is toegelaten.

Datum: 17 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108975

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 18 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109564