Uitspraken

Resultaten

10 van 129 resultaten weergegeven

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk en kennelijk ongegrond. Voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring en voor de hierbij behorende gegevensverwerking is geen toestemming van de ouder nodig.

Datum: 24 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109549

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie neemt de klacht niet meer in behandeling, omdat het schoolbestuur de klacht al gegrond heeft verklaard.

Datum: 16 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109521

Klacht over begeleiding van leerling kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 13 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109517

Klacht over plaatsing van een leerling in het regulier onderwijs kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 18 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109604

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 01 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006337

Klacht over begeleiding niet-ontvankelijk. Het schoolbestuur heeft de klacht al gegrond verklaard. De Commissie kan geen maatregelen opleggen.

Datum: 06 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109596

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 28 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011254

Klacht niet ontvankelijk. Het is niet aan de klachtencommissie om de plaatsingsprocedure voor het voortgezet onderwijs te beoordelen.

Datum: 21 april 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002806

Het verzoek van de OMR tot behandeling van een nalevingsgeschil is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de OMR geen instemmingsrecht heeft.

Datum: 02 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107896 - 17.07

Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Datum: 30 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107894 - 17.10