Uitspraken

Resultaten

10 van 135 resultaten weergegeven

Beroep tegen mededeling dat verlengd tijdelijk dienstverband eindigt

Datum: 08 juli 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102326

Beroep tegen mededeling dat verlengd tijdelijk dienstverband eindigt

Datum: 08 juli 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102324

Beroep tegen mededeling dat verlengd tijdelijk dienstverband eindigt

Datum: 08 juli 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102293

Beroep tegen ontslag HBO

Datum: 08 februari 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102733

Verzet tegen uitspraak in vereenvoudigde behandeling Voorzitter van de Commissie van Beroep; HBO

Datum: 18 maart 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102233

De klacht over de verwijdering van een leerling is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de rechter al een oordeel over de verwijdering heeft gegeven.

Datum: 01 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106869

Het beroep tegen niet-voortzetten van het dienstverband is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 21 september 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106856

Geen oordeel over de klacht wegens intrekking klacht en voortijdige beëindiging van zitting; PO

Datum: 29 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104257

Voorliggende voorziening; kennelijk niet ontvankelijk. Vereenvoudigde behandeling; VO

Datum: 07 april 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104098

Klacht over beslissing in vereenvoudigde behandeling, klacht kennelijk gegrond; VO

Datum: 16 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104039