Uitspraken

Resultaten

10 van 129 resultaten weergegeven

Klacht van een ex-werknemer over een jubileumgratificatie, het inhouden van 50% van salaris en het inhouden van een seniorenbijdrage, alsmede over het niet beantwoorden van brieven door het bestuur; niet-ontvankelijk; VO

Datum: 12 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104113

Bezwaar tegen het niet in behandeling nemen van een klacht als gevolg van kennelijke verjaring; PO

Datum: 13 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104134

Beslissing in vereenvoudigde behandeling

Datum: 12 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104015

Distantie nemen van gebeurtenissen is in dit geval geen reden om de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar te achten.

Datum: 04 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107403

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk. Niet geklaagd kan worden over uitlatingen van de wederpartij die tijdens een hoorzitting in een procedure bij de Commissie zijn gedaan of over zaken die in die procedure bij de Commissie al aan de orde zijn geweest.

Datum: 30 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010495

Klacht over het niet verstrekken van een volledig dossier kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 28 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009439

Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

Datum: 18 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005941

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een medewerker van een school.

Datum: 16 augustus 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021012574

Klacht van werknemers kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 21 september 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021013399/2021013400/2021013401