Uitspraken

Resultaten

10 van 140 resultaten weergegeven

Klacht van een ex-werknemer over een jubileumgratificatie, het inhouden van 50% van salaris en het inhouden van een seniorenbijdrage, alsmede over het niet beantwoorden van brieven door het bestuur; niet-ontvankelijk; VO

Datum: 12 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104113

Bezwaar tegen het niet in behandeling nemen van een klacht als gevolg van kennelijke verjaring; PO

Datum: 13 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104134

Beslissing in vereenvoudigde behandeling

Datum: 12 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104015

Distantie nemen van gebeurtenissen is in dit geval geen reden om de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar te achten.

Datum: 04 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107403

Klacht over handelwijze directeur kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 23 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021016039

Klacht over het ongedaan maken van het ontwikkelingsperspectief kennelijk niet-ontvankelijk, omdat deze te laat is ingediend. Klacht over bejegening door mentor en optreden door school tegen de leerling ongegrond.

Datum: 17 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009934

Geschil over verwijdering. De Commissie is kennelijk onbevoegd het verzoek in behandeling te nemen omdat het gaat over een particuliere school.

Datum: 30 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021018416

Klacht over mondkapjesplicht op school kennelijk ongegrond. School en schoolbestuur geven uitvoering aan coronamaatregelen en beleid van het kabinet. De Commissie doet geen uitspraak over de rechtvaardigheid van het coronabeleid van de overheid.

Datum: 15 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021019834

Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

Datum: 18 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005941

Klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk. Klacht over decaan ongegrond. Het is niet vast komen te staan dat de inbreng van de decaan ertoe leidde dat het vavo de leerling niet toeliet.

Datum: 22 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109679