Uitspraken

Resultaten

10 van 140 resultaten weergegeven

Klacht over het volgen van de richtlijnen en maatregelen van de GGD en de richtlijnen van het RIVM kennelijk ongegrond. De Commissie doet geen uitspraak over de rechtvaardigheid van het coronabeleid van de overheid.

Datum: 21 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021017920

Klacht van werknemer over rol Raad van Toezicht bij sollicitatieprocedure en besluit tot vrijstelling van werkzaamheden is niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten die primair betrekking hebben op de rechtspositie.

Datum: 17 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021019537

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk omdat de ouder, ondanks verzoeken daartoe, geen aanvullende informatie heeft verstrekt over de klacht.

Datum: 18 januari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016535

Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al geruime tijd geleden is komen te vervallen.

Datum: 12 november 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021014686

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk. Niet geklaagd kan worden over uitlatingen van de wederpartij die tijdens een hoorzitting in een procedure bij de Commissie zijn gedaan of over zaken die in die procedure bij de Commissie al aan de orde zijn geweest.

Datum: 30 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010495

Klacht over het niet verstrekken van een volledig dossier kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 28 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009439

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een medewerker van een school.

Datum: 16 augustus 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021012574

Klacht van werknemers kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 21 september 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021013399/2021013400/2021013401

Geschil over vast- en bijstelling ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk. Het bezwaar tegen het verzoek deels gegrond, omdat geen sprake van kennelijkheid is.

Datum: 17 december 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014422

Verzoek om herziening uitspraak afgewezen. Er zijn geen feiten die dateren van voor de uitspraak en die niet bekend waren bij verzoeker. Bovendien was het beroep al gegrond verklaard.

Datum: 22 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022021616