Uitspraken

Resultaten

10 van 129 resultaten weergegeven

Klacht over afwijzing sollicitant. De klacht is niet-ontvankelijk, omdat de klacht betrekking heeft op de rechtspositie van de sollicitant.

Datum: 19 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108049

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat de beslissing van de Mytylschool om de leerling niet meer handmatig te tillen geen verband houdt met toelating of verwijdering van die leerling.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107227

De LKC adviseert niet over financiële kwesties tussen een ex-werknemer en het schoolbestuur.

Datum: 15 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107142

Het beroep tegen de aanwijzing als herplaatsingskandidaat is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 06 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107719

De klacht is niet-ontvankelijk, omdat de Commissie geen klachten over schadevergoeding behandelt en ook niet over gebeurtenissen die zich afspeelden jaren nadat een leerling van school is gegaan.

Datum: 02 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107698

Beroep tegen ontslagbeslissing Raad van Toezicht; vereenvoudigde behandeling; BVE

Datum: 22 september 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106367

Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; vereenvoudigde behandeling; BVE

Datum: 15 september 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106430

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 19 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109139

Klacht van omwonende over geluidsoverlast van basisschool kennelijk niet-ontvankelijk. De omwonende heeft geen functionele relatie met de school.

Datum: 09 maart 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109167

Het beroep tegen een schorsing als ordemaatregel kennelijk niet-ontvankelijk. Omdat de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd, heeft de werknemer geen belang meer bij behandeling van het beroep.

Datum: 20 maart 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108962