Uitspraken

Resultaten

10 van 129 resultaten weergegeven

Het verzoek over de toepassing van de vakantieregeling, die in overleg met de OR is vastgesteld, betreft niet de toepassing van de cao mbo. De Commissie is daarom niet bevoegd om het verzoek te behandelen.

Datum: 28 augustus 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 108692

Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Datum: 08 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109075

Klacht over niet teruggeven schoolgeld kennelijk niet-ontvankelijk. Klacht moet verband houden met de kwaliteit van het onderwijs.

Datum: 04 augustus 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109352

Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend.

Datum: 24 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107457

Onbekendheid met de klachtenprocedure is geen verschoonbare reden voor overschrijding van de verjaringstermijn.

Datum: 21 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106889

De klacht tegen de raad van toezicht is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klager geen functionele relatie met de school heeft.

Datum: 25 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107010

De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk; ook als pas later in de verjaringstermijn duidelijk wordt dat er sprake is van klachtwaardig handelen, moet de klager de klacht binnen een jaar na de gedraging indienen.

Datum: 13 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106931

Omdat de klacht al door het schoolbestuur gegrond is verklaard, hebben klagers geen belang bij behandeling van hun klacht door de Commissie.

Datum: 09 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106962

Bezwaar tegen waardering als Docent LC; BVE

Datum: 18 maart 2013
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 105619

Klacht ex-werknemer niet-ontvankelijk, bezwaar daartegen ongegrond; VO

Datum: 28 april 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104486