Uitspraken

Resultaten

10 van 129 resultaten weergegeven

Klacht over uitlatingen school in het kader van voogdijprocedure; PO

Datum: 18 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104460

Klacht over melding ongeoorloofd schoolverzuim; VO

Datum: 04 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104433

Beslissing in vereenvoudigde behandeling en beslissing op bezwaar; verjaringstermijn; PO

Datum: 17 december 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104395

06.127; SO

Datum: 13 november 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht werknemer; VO

Datum: 15 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104953

Bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht (104893) over schooladvies van drie jaar eerder; PO

Datum: 08 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104904

Bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht ex-werknemer; VO

Datum: 07 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104877

Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de brief van de leidinggevende geen disciplinaire maatregel is.

Datum: 31 augustus 2015
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106956

Een externe door ouders ingeschakelde onderzoeker heeft geen functionele relatie met de school en kan geen klacht indienen als de school het niet eens is met de uitkomst van zijn onderzoek.

Datum: 06 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106867

De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klager geen functionele relatie met de school heeft.

Datum: 16 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106832