Uitspraken

Resultaten

10 van 140 resultaten weergegeven

De klacht over de verwijdering van een leerling is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de rechter al een oordeel over de verwijdering heeft gegeven.

Datum: 01 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106869

De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de Commissie geen taak heeft in het toezicht op de financiele en administratieve bedrijfsvoering van een schoolbestuur.

Datum: 19 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106901

Klacht over schooladvies voor vervolgonderwijs; PO

Datum: 28 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104893

Klacht MR over naleven uitspraak LCG WMS; PO

Datum: 04 april 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105351

Klacht over selectieprocedure benoeming directeur fusieschool; SO

Datum: 04 april 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105333

Klacht over personeelsbeoordeling; VO

Datum: 16 februari 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105294

Klacht tegen MR over reactie op verzoek ouder om de gang van zaken binnen de oudervereniging van de school te onderzoeken; PO

Datum: 13 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105144

De klacht over een gebeurtenis van acht jaar geleden is kennelijk niet-ontvankelijk omdat zij verjaard is.

Datum: 24 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106677

De klacht van een ex-werknemer over de directeur is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 01 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106684

Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking BVE

Datum: 11 april 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103459