Uitspraken

Resultaten

10 van 140 resultaten weergegeven

Vereenvoudige behandeling beroep tegen schorsing; MBO

Datum: 12 november 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103505

Uitspraak in vereenvoudigde behandeling BVE

Datum: 22 mei 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103169

Uitspraak in vereenvoudigde behandeling; BVE

Datum: 06 september 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103001

Interpretatiegeschil - artikel 20 lid 5 Wms (bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad); vereenvoudigde behandeling; VO

Datum: 02 december 2014
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 106553 - 14.12

Te lang gewacht met het indienen van een klacht over het weigeren van geven van naam nieuwe school.

Datum: 01 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106744

Klacht van werknemer over re-integratie; SO

Datum: 21 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105903

Beslissing op bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht ex-werknemer; HBO

Datum: 23 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105986

Vereenvoudigde behandeling; Klacht over bejegening personeelslid en afhandeling klacht; MBO

Datum: 13 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106499

Beslissingen op bezwaar tegen kennelijk niet ontvankelijk/kennelijk ongegrond; VO

Datum: 16 september 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106292

Klacht over klachtbehandeling; vereenvoudigde behandeling; PO

Datum: 28 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106222