Uitspraken

Resultaten

10 van 140 resultaten weergegeven

Beslissing ex artikel 11 Reglement LKC; klacht ook in bezwaar niet-ontvankelijk; VO

Datum: 25 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106148

Kennelijk niet-ontvankelijkverklaring klacht ouder en bezwaar daartegen; PO

Datum: 15 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106158

Klacht van een werkneemster over seksuele intimidatie door collega; BVE

Datum: 10 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106135

Klacht over inhoud en gevolgen Leerplichtwet; VO

Datum: 29 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106001

Klacht van ex-werknemer over handelen directeur; PO

Datum: 20 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106108

Klacht van ex-werknemer over handelen directeur; PO

Datum: 16 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106078

Klacht over dyslexieonderzoek en over handelen leerkracht in privé; PO

Datum: 10 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106015

Klacht voormalige werknemer; VO

Datum: 21 mei 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105778

Klacht niet-ontvankelijk vanwege verjaring; VO

Datum: 12 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105697

Klacht over re-integratie en plaatsing op andere school; PO

Datum: 17 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105613