Uitspraken

Resultaten

10 van 140 resultaten weergegeven

Klacht van school tegen ouder die eerder een klacht indiende en deze na ontvangst van het verweerschrift introk; PO

Datum: 10 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105586

Klacht over inhoud van en communicatie over leerlingdossier; PO

Datum: 27 november 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105597

Klacht begeleidende ouder over klachtafhandeling door directeur; PO

Datum: 20 september 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105477

Klacht over uitvoering contractactiviteit; BVE

Datum: 11 september 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105547

Beroep tegen ontslagbesluit.

Datum: 16 december 2002
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102102

Beroep en verzoek voorlopige voorziening i.v.m. mededeling die niet voor beroep vatbaar is.

Datum: 26 november 2002
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102203 / 102204

Beroep tegen beweerd onthouden promotie; VO

Datum: 05 november 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102643

Beroep tegen ontslag wegens reorganisatie BVE

Datum: 28 augustus 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103904

Vereenvoudigde behandeling beroep tegen berisping; BVE

Datum: 10 september 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103511

Uitspraak in vereenvoudigde behandeling BVE

Datum: 06 juni 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103463