Uitspraken

Resultaten

10 van 141 resultaten weergegeven

Klacht over uitvoering contractactiviteit; BVE

Datum: 11 september 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105547

Klacht MR over naleven uitspraak LCG WMS; PO

Datum: 04 april 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105351

Klacht over selectieprocedure benoeming directeur fusieschool; SO

Datum: 04 april 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105333

Klacht over personeelsbeoordeling; VO

Datum: 16 februari 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105294

Klacht tegen MR over reactie op verzoek ouder om de gang van zaken binnen de oudervereniging van de school te onderzoeken; PO

Datum: 13 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105144

Beroep tegen beweerd (in)direct onthouden promotie; vereenvoudigde behandeling; VO

Datum: 01 november 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105110

Vereenvoudigde behandeling inzake te laat ingesteld beroep tegen opzegging arbeidsovereenkomst; VO

Datum: 19 augustus 2010
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104635

Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking BVE

Datum: 11 april 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103459

Vereenvoudige behandeling beroep tegen schorsing; MBO

Datum: 12 november 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103505

Uitspraak in vereenvoudigde behandeling BVE

Datum: 22 mei 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103169