Uitspraken

Resultaten

10 van 303 resultaten weergegeven

103792 Klacht over verwijdering na bedreiging docent

Datum: 06 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

102278/102285/102286 klacht inzake verwijdering

Datum: 24 juni 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De school heeft de zorgplicht geschonden, omdat voor een leerling die afstroomde van havo naar vmbo geen andere school is gevonden. De Commissie is bevoegd, omdat de feitelijke situatie op een lijn gesteld moet worden met een verwijdering.

Datum: 11 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106740

Overplaatsingsbesluit kan niet in stand blijven, omdat onvoldoende is voldaan aan de verplichting om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Datum: 30 april 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106679

Verwijderingsbesluit van leerling met adhd kan niet in stand blijven omdat er geen ontwikkelingsperspectief was vastgesteld.

Datum: 07 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106642

School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren.

Datum: 27 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106626

Geschil over ontwikkelingsperspectief

Datum: 12 januari 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106517

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief.

Datum: 18 november 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106487

Geschil over verwijderingsbeslissing;

Datum: 18 juli 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106295

School had voor de verwijdering uitgebreider onderzoek moeten doen; een verwijderingsbeslissing moet goed gemotiveerd zijn.

Datum: 11 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107058