Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Een beslissing die feitelijk neerkomt op verwijdering van een leerling, kan aan de GPO worden voorgelegd.

Datum: 25 januari 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107487

Leerling die een docent slaat mag van school worden verwijderd.

Datum: 24 januari 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107475

De school mag de leerling niet verwijderen omdat nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 17 januari 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107468

Als een school een leerling verwijdert vanwege het gedrag van ouders moet er een onwerkbare situatie zijn en moeten verschillende maatregelen zijn ondernomen om tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 2 februari 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107484

De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen.

Datum: 28 november 2016 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107299

De school voor zeer moeilijk lerende kinderen is op dit moment passend omdat de leerling daar de noodzakelijke begeleidingsstructuur krijgt met veel meer zorgondersteuning dan mogelijk is op zijn huidige school in cluster 4.

Datum: 23 februari 2017 00:00:00
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107499

Sbo-school mag leerling vanwege gedragsproblemen verwijderen.

Datum: 7 maart 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107519

De voorgenomen verwijdering van school en plaatsing op de bovenschoolse voorziening is redelijk, omdat nader onderzoek nodig is naar de ondersteuningsbehoefte en het niveau van de leerling, voordat men een andere passende school kan vinden.

Datum: 16 maart 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107529

Geschil over verwijdering. Het geschil over terugplaatsing naar 3 havo is ontvankelijk omdat dit in feite neerkomt op verwijdering.

Datum: 15 maart 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108071

Geschil over verwijdering leerling. Het besluit is redelijk, omdat de school niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en ouders onderzoek weigeren.

Datum: 22 maart 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108077