Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond, omdat de school onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling heeft gedaan.

Datum: 05 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108128

Geschil over verwijdering leerling. Aan de zorgplicht kan zijn voldaan ondanks dat de ouders de beschikbare plaats op het speciaal onderwijs niet accepteren.

Datum: 18 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108094

Geschil over verwijdering leerling. Als de school een leerling met ondersteuningsbehoefte verwijdert, moet zij onderzocht hebben of zij andere begeleidingsmogelijkheden heeft.

Datum: 25 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108097

Klacht student ROC over verwijdering is ongegrond.

Datum: 06 februari 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107965

Geschil over verwijdering leerling. Het staat onvoldoende vast dat de school de leerling geen passend onderwijs meer kan bieden.

Datum: 01 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108108

Geschil over verwijdering. Het besluit is redelijk, omdat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 22 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108158

Geschil over voorgenomen verwijdering leerlingen en het ontbreken van een ontwikkelingsperspectief. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen; een ontwikkelingsperspectief ontbreekt.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108148

Geschil over verwijdering leerling. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, heeft voldoende begeleiding geboden en onderzoek uitgevoerd. Er is voldaan aan de zorgplicht.

Datum: 30 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108151

Geschil over verwijdering. School mag leerling groep 8 verwijzen naar speciaal onderwijs omdat zijn gedrag ernstig verslechtert en ouders geen toestemming geven voor noodzakelijk onderzoek.

Datum: 29 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107983

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is ongegrond omdat de school voor speciaal onderwijs niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107953