Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering. De voorgenomen verwijdering houdt geen stand, omdat onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling is gedaan en omdat de ernst van het gedrag van de leerling en zijn vader niet is aangetoond.

Datum: 31 januari 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107990

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond, omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld en geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder heeft plaatsgevonden.

Datum: 21 februari 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108056

Geschil over verwijdering wegens een incident met fysiek geweld. Gezien de ernst van het incident is de voorgenomen verwijdering redelijk.

Datum: 5 februari 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107961

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het verzoek is ongegrond, omdat de school in een reguliere setting niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De symbiose- overeenkomst is een passende oplossing.

Datum: 19 maart 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108051

Klacht over verwijdering van een leerling. De school mag een leerling niet te lang thuis laten zitten zonder een definitief besluit te nemen.

Datum: 19 december 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107759

Klacht tegen samenwerkingsverband over zorgplicht ten aanzien van thuiszittende leerling is ongegrond.

Datum: 10 januari 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107737

Praktijkschool mag ertoe overgaan een leerling wegens zijn problematisch gedrag verwijderen.

Datum: 21 maart 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107534

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107515 (gevoegd met 107516)

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107516 (gevoegd met 107515)

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur.

Datum: 4 april 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107566