Uitspraken

Resultaten

10 van 311 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering. De voorgenomen verwijdering houdt geen stand, omdat onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling is gedaan en omdat de ernst van het gedrag van de leerling en zijn vader niet is aangetoond.

Datum: 31 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107990

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond, omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld en geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder heeft plaatsgevonden.

Datum: 21 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108056

Geschil over verwijdering wegens een incident met fysiek geweld. Gezien de ernst van het incident is de voorgenomen verwijdering redelijk.

Datum: 05 februari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107961

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het verzoek is ongegrond, omdat de school in een reguliere setting niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De symbiose- overeenkomst is een passende oplossing.

Datum: 19 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108051

Klacht over verwijdering van een leerling. De school mag een leerling niet te lang thuis laten zitten zonder een definitief besluit te nemen.

Datum: 19 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107759

Klacht tegen samenwerkingsverband over zorgplicht ten aanzien van thuiszittende leerling is ongegrond.

Datum: 10 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107737

Geschil over verwijdering. Het geschil over terugplaatsing naar 3 havo is ontvankelijk omdat dit in feite neerkomt op verwijdering.

Datum: 15 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108071

Geschil over verwijdering leerling. Het besluit is redelijk, omdat de school niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en ouders onderzoek weigeren.

Datum: 22 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108077

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond, omdat de school onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling heeft gedaan.

Datum: 05 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108128

Geschil over verwijdering leerling. Aan de zorgplicht kan zijn voldaan ondanks dat de ouders de beschikbare plaats op het speciaal onderwijs niet accepteren.

Datum: 18 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108094