Uitspraken

Resultaten

10 van 311 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling die Instagram-foto's van andere leerlingen elders op internet plaatste.

Datum: 28 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107900

Geschil verwijdering. De verwijdering houdt geen stand vanwege onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en omdat de ernst van het gedrag van de leerling niet is aangetoond.

Datum: 30 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107908

Geschil over verwijdering leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Een groeidocument kan niet het wettelijk vereiste ontwikkelingsperspectief vervangen. De school heeft onvoldoende inhoud gegeven aan passend onderwijs.

Datum: 13 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107878

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld en er geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder heeft plaatsgevonden.

Datum: 07 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107914

Geschil over verwijdering. School mag leerling groep 8 verwijzen naar speciaal onderwijs omdat zijn gedrag ernstig verslechtert en ouders geen toestemming geven voor noodzakelijk onderzoek.

Datum: 29 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107983

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is ongegrond omdat de school voor speciaal onderwijs niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107953

De verwijdering van de leerling wegens gedragsproblematiek op een vso-school met verwijzing naar forensische jeugdpsychiatrie en andere vso-school, is redelijk.

Datum: 24 maart 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107116

Verwijdering van een leerling na een incident waarbij de veiligheid binnen de school in het geding is, mag. Maar de school moet invulling geven aan de zorgplicht en een ononderbroken leerproces voor de leerling bewaken.

Datum: 14 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107155

School mag besluiten tot verwijdering van chronisch zieke leerling wegens de verstoorde verhouding met de moeder, mits een andere school bereid gevonden is de leerling aan te nemen. De LOI is niet zo een andere school.

Datum: 12 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107137

Het verwijderingsbesluit is redelijk, omdat de leerling zich voortdurend niet aan de schoolregels hield en de school handelingsverlegen was geworden. De school heeft aan haar zorgplicht voldaan, omdat voor een andere school is gezorgd.

Datum: 13 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107176