Uitspraken

Resultaten

10 van 311 resultaten weergegeven

Om goed te kunnen vormgeven aan een zorgplicht is een goede administratie een randvoorwaarde.

Datum: 01 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106990

Deelname aan een vechtpartij is onvoldoende grond voor verwijdering deelnemer; school moet alle omstandigheden bij de beslissing betrekken.

Datum: 20 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107146

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167

De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk omdat de school handelingsverlegen is, geen nader onderzoek mag uitvoeren en een andere school heeft aangeboden die passend is voor de leerling.

Datum: 22 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107372

De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk vanwege de ontstane onrust en onveiligheid als gevolg van gebeurtenissen waar de leerling bij betrokken was. Het aanbod van twee andere scholen is redelijk omdat deze voldoende nabij zijn.

Datum: 26 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107359

De voorgenomen verwijdering van de leerling en haar plaatsing op een bovenschoolse voorziening is redelijk, omdat de leerling onveilige situaties veroorzaakte en de school geen onderzoek mocht uitvoeren.

Datum: 22 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107362

De verwijderingsbeslissing houdt geen stand omdat deze niet is gebaseerd op deugdelijk feitenonderzoek, niet strookt met de interne regels en geen blijk geeft van een belangenafweging.

Datum: 01 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107360

De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk omdat zijn resultaten onvoldoende waren en een derde maal de brugklas doen niet in zijn belang is.

Datum: 26 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107365

Thuisplaatsing met een verwijzing naar een opdc zonder dat een ontwikkelingsperspectief is opgesteld en een verwijderingsprocedure is gestart, is niet toegestaan.

Datum: 12 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107589

Het besluit om een leerling te verwijderen, nadat zij gedreigd had een docent in elkaar te slaan en er een onwerkbare situatie was ontstaan, is redelijk.

Datum: 13 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107569