Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Het besluit om een leerling te verwijderen, nadat zij gedreigd had een docent in elkaar te slaan en er een onwerkbare situatie was ontstaan, is redelijk.

Datum: 13 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107569

De toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs kan niet gelden als de enige reden om een leerling definitief van school te verwijderen.

Datum: 21 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107567

Permanente uitsluiting van toegang tot de reguliere lessen zonder een verwijderingsprocedure te starten, is niet toegestaan.

Datum: 17 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107600

De voorgenomen verwijdering van de vso-school is redelijk omdat de leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont en de begeleidingsmogelijkheden zijn uitgeput.

Datum: 22 mei 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107619

Toen effect van ingezette ondersteuning uitbleef, had de school vóór de voorgenomen verwijdering moeten onderzoeken of er nog andere ondersteuningsmogelijkheden waren om weigerachtig gedrag van leerling te doorbreken.

Datum: 09 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107604

Een school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, ongeacht zijn leeftijd, niet verwijderen als geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld.

Datum: 24 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107636

De school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet verwijderen als niet op tijd een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprofiel is opgesteld.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107621

Aan een beslissing tot verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet een ontwikkelingsperspectief ten grondslag liggen.

Datum: 07 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107649

De leerling is terecht verwijderd wegens ernstig wangedrag bij een vechtpartij voor de school.

Datum: 13 maart 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107473

De aangeboden school voor so is voor de leerling voldoende nabij, waardoor op dit punt is voldaan aan de zorgplicht van de school.

Datum: 12 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107612