Uitspraken

Resultaten

10 van 303 resultaten weergegeven

De verwijdering is redelijk omdat de leerling niet aan leren toekomt en door zijn gedrag de veiligheid van anderen in gevaar brengt.

Datum: 03 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107685

Een verwijderingsbeslissing als gevolg van een incident op school moet tijdig en op goede gronden genomen worden.

Datum: 12 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107725

De school die een leerling wil verwijderen moet de regie houden bij het zoeken naar een andere passende school.

Datum: 20 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107710

School moet bij het vervullen van de zorgplicht de regie nemen en ouders erop wijzen dat bij weigering mee te werken de zorgplicht op een gegeven moment eindigt.

Datum: 20 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107715

De school mag de leerling verwijderen omdat zij niet de benodigde ondersteuning kan bieden en een andere school heeft gevonden die passend is voor de leerling.

Datum: 09 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107412

Het besluit tot verwijdering kan niet in stand blijven omdat onvoldoende extra ondersteuning aan de leerling is geboden.

Datum: 14 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107420

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven.

Datum: 18 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107426

De voorgenomen verwijdering van leerling is redelijk, omdat zij niet in staat is het praktijkgedeelte van het vmbo te halen en de verwijzing naar de Tussenvoorziening van het samenwerkingsverband of naar voortgezet speciaal onderwijs voor haar passend is.

Datum: 05 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107438

Een school die op de hoogte is van gedragsproblematiek bij een leerling, moet de ondersteuningsbehoefte in kaart brengen.

Datum: 13 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107450

Voordat de school een leerling verwijdert, moet zij onderzoek gedaan hebben en onderbouwen dat zij niet de nodigde ondersteuning aan de leerling kan bieden.

Datum: 12 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107469