Uitspraken

Resultaten

10 van 311 resultaten weergegeven

Een beslissing die feitelijk neerkomt op verwijdering van een leerling, kan aan de GPO worden voorgelegd.

Datum: 25 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107487

Leerling die een docent slaat mag van school worden verwijderd.

Datum: 24 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107475

De school mag de leerling niet verwijderen omdat nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 17 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107468

Geschil over verwijdering leerling met extra ondersteuningsbehoefte en over ontwikkelingsperspectief gegrond. Er is geen opp opgesteld en de vereiste belangenafweging is niet tot uitdrukking gebracht.

Datum: 07 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108702

Geschil over voorgenomen verwijdering is gegrond vanwege gebrekkige motivering van de beslissing en omdat de leerling, die thuiszit, nauwelijks een vorm van onderwijs is geboden

Datum: 12 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108700

Geschil over verwijdering leerling. Een onvrijwillige uitschrijving kan gelden als een verwijderingsbeslissing.

Datum: 25 juni 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108723

Klacht over onjuist eindadvies swv ongegrond en klacht over begeleiding deels gegrond, omdat de leerling is verwijderd zonder dat een andere school was gevonden.

Datum: 01 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108470

Klacht over het niet erkennen en onvoldoende begeleiding van hoogbegaafdheid en de verwijdering van de leerling.

Datum: 10 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108271

Klacht over passende begeleiding, communicatie over consequenties van een buitenschoolse interventie, het advies speciaal onderwijs en onvoldoende onderwijs tijdens thuiszitten.

Datum: 29 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108698

Klacht over afhandeling incident in de klas ongegrond. Het is niet gebleken dat de school de leerling onterecht heeft beschuldigd of verwijderd.

Datum: 24 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108567