Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond omdat de school onvoldoende regie heeft genomen in een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 21 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108906

Geschil over verwijdering leerling met astma. Verzoek gegrond: de doeltreffende maatregelen die de school moest nemen, zijn geen onevenredige belasting.

Datum: 23 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108911

Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen.

Datum: 28 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108954

Geschil over verwijdering leerling. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat hij twee keer is blijven zitten.

Datum: 05 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108926

Geschil over de verwijdering van een leerling vanwege gedragsproblemen. Voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte is geen medische of psychische diagnose vereist.

Datum: 06 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108934

Geschil over verwijdering van een leerling van een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) wegens drugsdealen. Het verzoek is gegrond. De school van inschrijving heeft zorgplicht.

Datum: 10 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108972

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het verzoek is gegrond, omdat de redenen voor de verwijdering onvoldoende zijn om deze te kunnen dragen.

Datum: 17 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108986

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond omdat geen andere school bereid is de leerling in te schrijven en een toelaatbaarheidsverklaring ontbreekt.

Datum: 16 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108985

Geschil over verwijdering leerling. De verwijdering is niet redelijk omdat het ernstig gedrag van de leerling niet is aangetoond.

Datum: 17 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108999

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het verzoek is gegrond omdat de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart is gebracht.

Datum: 18 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109004