Uitspraken

Resultaten

10 van 321 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende de regie genomen bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het vinden van een passende onderwijssetting.

Datum: 17 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015974

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Vanwege het gedrag van de leerling, dat ernstig en structureel van aard is, heeft de school de leerling mogen verwijderen.

Datum: 13 januari 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022017689

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling voorzien.

Datum: 12 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022016831

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kon in redelijkheid de leerling verwijderen. De school kan niet langer in de ondersteuningsbehoefte voorzien en heeft een passende onderwijsplek voor de leerling gevonden.

Datum: 20 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022019174

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling heeft intensievere begeleiding bij haar gedrag nodig dan de school kan bieden.

Datum: 26 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022019043

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Ondanks de turbulente en korte periode die de leerling op school heeft doorgebracht, heeft de school in voldoende mate aangetoond dat de leerling niet op school kan blijven.

Datum: 11 februari 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022020362

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kon in redelijkheid tot het besluit komen om de leerling te verwijderen vanwege de ernst van de vechtpartij.

Datum: 07 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022018712

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is op intensievere begeleiding aangewezen dan de school kan bieden.

Datum: 21 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022023794

Klacht over toegangsontzegging van leerling; PO

Datum: 15 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104499

Klacht over gevolgde schorsings- en verwijderingsprocedure; VO

Datum: 01 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104339