Uitspraken

Resultaten

10 van 303 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond omdat de school onvoldoende regie heeft genomen in een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 21 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108906

Geschil over verwijdering leerling met astma. Verzoek gegrond: de doeltreffende maatregelen die de school moest nemen, zijn geen onevenredige belasting.

Datum: 23 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108911

Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen.

Datum: 28 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108954

Geschil over verwijdering leerling. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat hij twee keer is blijven zitten.

Datum: 05 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108926

Geschil over de verwijdering van een leerling vanwege gedragsproblemen. Voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte is geen medische of psychische diagnose vereist.

Datum: 06 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108934

Geschil over verwijdering van een leerling van een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) wegens drugsdealen. Het verzoek is gegrond. De school van inschrijving heeft zorgplicht.

Datum: 10 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108972

Verzoek over verwijdering gegrond. Een time-out die voor onbepaalde tijd is opgelegd is gelijk te stellen aan een voorgenomen verwijderingsbeslissing.

Datum: 07 augustus 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109307

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. Het verwijderingsbesluit is zowel op inhoud als op formele gronden juist.

Datum: 30 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109393

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. Ook voor een leerling die nog niet in groep 6 zit, moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld als de leerling voor leren of gedrag extra ondersteuning nodig heeft.

Datum: 22 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109317

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De regie bij de school ontbreekt, er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het gedrag van de leerling en een ontwikkelingsperspectief (opp) ontbreekt.

Datum: 09 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109324