Uitspraken

Resultaten

10 van 295 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering, ontwikkelingsperspectief (opp) en toelating leerling. Verzoek over de verwijdering niet-ontvankelijk. Voor het overige is het verzoek gegrond.

Datum: 06 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109337

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 09 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109380

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat zij twee keer is blijven zitten.

Datum: 22 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109428

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school is op dit moment niet de passende school die de vereiste ondersteuning aan de leerling kan bieden.

Datum: 08 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109342

Geschil verwijdering leerling; het verzoek is gegrond omdat ernstige gedragsproblemen niet zijn aangetoond en de school nog ondersteuningsmogelijkheden heeft.

Datum: 19 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108774

Geschil over voorgenomen verwijdering. Een school mag van ouders medewerking verwachten bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 01 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108737

Geschil over verwijdering leerling. De veiligheidssituatie van de leerling is van invloed op het vinden van een andere passende school.

Datum: 04 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108743

Voorgenomen verwijdering wegens onvoldoende resultaten is in lijn met het overgangsbeleid; er is geen ontwikkelingsperspectief vereist.

Datum: 22 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108751

Geschil over verwijdering leerling. De verwijdering is redelijk, omdat de school niet langer passend onderwijs kan bieden en een passende school beschikbaar is.

Datum: 19 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108843

Geschil over verwijdering leerling. Zero-tolerance-beleid ten aanzien van drugs is niet deugdelijk gepubliceerd en verwijdering is niet evenredig aan de ernst van de situatie.

Datum: 27 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108888