Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ontvankelijk en gegrond. De feitelijke situatie is met verwijdering gelijk te stellen en de school heeft geen ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Datum: 02 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109014

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling vanwege gedrag van ouder. Het verzoek is gegrond. Pas als de ouder conform het eigen schoolbeleid is gewaarschuwd en er ook geen redelijke alternatieven meer zijn, mag school een leerling hierom verwijderen.

Datum: 14 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109015

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school had de leerling niet maandenlang onderwijs mogen onthouden en had eerder een ontwikkelingsperspectief (opp) moeten opstellen.

Datum: 23 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109041

De verwijderingsbeslissing is redelijk vanwege ernstig verwijtbaar gedrag van de leerling, die een mes meenam en daarmee een andere leerling verwondde.

Datum: 24 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109056

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond. Feitelijke situatie is met een voorgenomen verwijdering gelijk te stellen. School verzuimde om een ontwikkelingsperspectief op te stellen.

Datum: 27 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109050

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De uitschrijving van de vierjarige leerling is in strijd met de wet en moet ongedaan worden gemaakt.

Datum: 03 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109079

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond. Het verwijderingsbesluit is een ordemaatregel, omdat de leerling op de school terug mag keren.

Datum: 07 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109064

Geschil over verwijdering wegens onveiligheid. Verzoek gegrond. Niet is komen vast te staan dat op de school sprake is van een onveilige situatie.

Datum: 02 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109085

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuning van de leerling.

Datum: 11 maart 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109106

De school mag vanwege een combinatie van incidenten besluiten de leerling te verwijderen. Verzoek ongegrond.

Datum: 12 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109103