Uitspraken

Resultaten

10 van 303 resultaten weergegeven

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur.

Datum: 04 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107566

00.045; VO

Datum: 27 augustus 2000
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 00.027

Het bezwaar tegen de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de gedragsproblematiek niet meer doeltreffend kan worden aangepakt binnen het regulier onderwijs.

Datum: 04 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107034

Het schoolbestuur moet de leerling, zijn ouders en de inspectie betrekken bij een verwijderingsbesluit. Over een opp moet met de ouders op overeenstemming gericht overleg worden gevoerd.

Datum: 14 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107021

Als de reguliere basisschool handelingsverlegen is en voldoende is aangetoond dat zij niet langer in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, is de beslissing de leerling te verwijderen redelijk.

Datum: 22 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107032

De verwijdering van een leerling uit groep 8 is alleen mogelijk als er zwaarwegende argumenten zijn en alle begeleidingsmogelijkheden zijn benut.

Datum: 06 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107033

Een reguliere vo-school die handelingsverlegen is en een passende vso-school gevonden heeft, mag de leerling verwijderen. Dat de nieuwe school niet de door ouders gewenste christelijke grondslag heeft, is niet verwijtbaar.

Datum: 04 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107039

Verwijdering van een leerling na ernstige incidenten, waarbij acuut gevaarlijke situaties zijn ontstaan, mag. De school moet dan wel zelf een andere school zoeken die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 13 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107048

Een verwijderingsbesluit kan niet in stand blijven, omdat niet is voldaan aan de hoorplicht en de zorgplicht en het onvoldoende is gemotiveerd.

Datum: 18 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107041

Het besluit om een leerling te verwijderen van school moet voldoen aan het ondersteuningsbeleid van de school.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107066