Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Praktijkschool mag ertoe overgaan een leerling wegens zijn problematisch gedrag verwijderen.

Datum: 21 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107534

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107515 (gevoegd met 107516)

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107516 (gevoegd met 107515)

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur.

Datum: 04 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107566

00.045; VO

Datum: 27 augustus 2000
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 00.027

Het bezwaar tegen de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de gedragsproblematiek niet meer doeltreffend kan worden aangepakt binnen het regulier onderwijs.

Datum: 04 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107034

Het schoolbestuur moet de leerling, zijn ouders en de inspectie betrekken bij een verwijderingsbesluit. Over een opp moet met de ouders op overeenstemming gericht overleg worden gevoerd.

Datum: 14 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107021

Als de reguliere basisschool handelingsverlegen is en voldoende is aangetoond dat zij niet langer in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, is de beslissing de leerling te verwijderen redelijk.

Datum: 22 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107032

De verwijdering van een leerling uit groep 8 is alleen mogelijk als er zwaarwegende argumenten zijn en alle begeleidingsmogelijkheden zijn benut.

Datum: 06 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107033

Een reguliere vo-school die handelingsverlegen is en een passende vso-school gevonden heeft, mag de leerling verwijderen. Dat de nieuwe school niet de door ouders gewenste christelijke grondslag heeft, is niet verwijtbaar.

Datum: 04 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107039