Uitspraken

Resultaten

10 van 303 resultaten weergegeven

Een voornemen tot verwijdering moet de juiste gronden voor verwijdering vermelden; dat is hier niet het geval omdat de handelingsverlegenheid van de school niet is genoemd.

Datum: 28 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107059

Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107072

Een verwijderingsbeslissing moet gebaseerd zijn op recente en relevante informatie over de gezondheid en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 11 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107082

Klacht over toegangsontzegging van leerling; PO

Datum: 15 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104499

Klacht over gevolgde schorsings- en verwijderingsprocedure; VO

Datum: 01 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104339

Klacht over bejegening ouder, schorsing en voorgenomen verwijdering; VO

Datum: 01 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104938

School mocht leerling met gedragsproblemen verwijderen, omdat de ondersteuning die de leerling nodig had niet geboden kon worden.

Datum: 09 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106793

De beslissing om de leerling vanwege zijn gedrag te verwijderen van het praktijkonderwijs is redelijk.

Datum: 29 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106778

Klacht over dreigement verwijdering probleemleerling en over afgifte informatie; PO

Datum: 25 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104817

Klacht over naar huis sturen en verwijderen leerling; VO

Datum: 05 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104550