Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Verwijdering van een leerling na ernstige incidenten, waarbij acuut gevaarlijke situaties zijn ontstaan, mag. De school moet dan wel zelf een andere school zoeken die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 13 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107048

Een verwijderingsbesluit kan niet in stand blijven, omdat niet is voldaan aan de hoorplicht en de zorgplicht en het onvoldoende is gemotiveerd.

Datum: 18 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107041

Het besluit om een leerling te verwijderen van school moet voldoen aan het ondersteuningsbeleid van de school.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107066

Een voornemen tot verwijdering moet de juiste gronden voor verwijdering vermelden; dat is hier niet het geval omdat de handelingsverlegenheid van de school niet is genoemd.

Datum: 28 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107059

Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107072

Een verwijderingsbeslissing moet gebaseerd zijn op recente en relevante informatie over de gezondheid en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 11 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107082

Klacht over toegangsontzegging van leerling; PO

Datum: 15 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104499

Klacht over gevolgde schorsings- en verwijderingsprocedure; VO

Datum: 01 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104339

Klacht over bejegening ouder, schorsing en voorgenomen verwijdering; VO

Datum: 01 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104938

School mocht leerling met gedragsproblemen verwijderen, omdat de ondersteuning die de leerling nodig had niet geboden kon worden.

Datum: 09 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106793