Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

De beslissing om de leerling vanwege zijn gedrag te verwijderen van het praktijkonderwijs is redelijk.

Datum: 29 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106778

Klacht over dreigement verwijdering probleemleerling en over afgifte informatie; PO

Datum: 25 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104817

Klacht over naar huis sturen en verwijderen leerling; VO

Datum: 05 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104550

Klacht over begeleiding van een leerling door een invalleerkracht bij een REC4-school, het niet meer toelaten van deze leerling, de communicatie en de wijze waarop het bevoegd gezag de klacht heeft behandeld; SO

Datum: 30 september 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104498

Bezwaar tegen definitieve verwijdering leerling

Datum: 15 oktober 2009
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 104331

Een leerling met ontwikkelingsachterstand is voldoende begeleid. De school is niet duidelijk geweest over de verwijdering en heeft daardoor geen bezwaarmogelijkheid geboden.

Datum: 08 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106564

Een besluit om een leerling te verwijderen moet voldoen aan strenge eisen van zorgvuldigheid.

Datum: 26 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106612

Een school mag een leerling pas schorsen of verwijderen als blijkt dat een minder verstrekkende maatregel niet werkt.

Datum: 09 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106557

Klacht over schorsings- en verwijderingsprocedure van een leerling

Datum: 27 januari 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106307

Klacht over niet naleven procedure omtrent schorsing en verwijdering; VO

Datum: 10 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105988