Uitspraken

Resultaten

10 van 288 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat zij twee keer is blijven zitten.

Datum: 22 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109428

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuning van de leerling.

Datum: 3 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109486

Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

Datum: 18 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005941

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 18 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109564

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en mag de leerling verwijderen.

Datum: 21 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109512

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen.

Datum: 10 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002773

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Het verzoek is niet binnen zes weken na het besluit ingediend.

Datum: 12 mei 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003895

Geschil over feitelijke verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om passend onderwijs aan de leerling te bieden.

Datum: 10 mei 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000331

Geschil over een voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De verwijdering van een leerling wegens het gedrag van vader mag pas als er geen redelijke alternatieven meer zijn.

Datum: 24 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003037

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Datum: 22 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005314