Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Klacht over verwijdering leerling en de bezwaarprocedure; PO

Datum: 06 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105928

Klacht over (fysiek handelen bij) begeleiding van leerling en over mogelijke verwijdering; PO

Datum: 07 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105594

Klacht over verwijdering; VSO

Datum: 14 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105746

Klacht over handelwijze school n.a.v. incident tussen leerling en hoofdconciërge; VO

Datum: 17 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106247

Klacht over onvoldoende extra ondersteuning en zonder kenbare reden van school sturen; VO

Datum: 27 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106342

Klacht over verwijdering, te laat geïnformeerd worden; VO

Datum: 12 september 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106392

Klacht over onprofessioneel handelen van directeur en intern begeleider en onpedagogisch handelen van leerkracht; PO

Datum: 29 juli 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106129

Klacht over niet nakomen communicatieafspraken, ongelijke behandeling en het voornemen tot verwijdering; VO

Datum: 30 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106225

Klacht over schorsing en verwijdering; PO

Datum: 02 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105608

Klacht over begeleiding en over veiligheid op school; PO

Datum: 24 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106042