Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Klacht over verkeerde informatie over herkansing en over uitschrijven student; BVE

Datum: 23 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105665

Het schoolbestuur moet een leerling in het voortgezet onderwijs horen over een voorgenomen besluit tot verwijdering van de leerling.

Datum: 17 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106862

De verwijzing van de leerling naar het vso voldoet niet aan eisen van de zorgplicht, omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld.

Datum: 14 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106941

De beslissing om de leerling vanwege zijn gedrag te verwijderen van de reguliere basisschool is redelijk, omdat de gedragsproblemen aanzienlijk zijn.

Datum: 19 oktober 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106911

Bij een afstroomadvies van speciaal voortgezet onderwijs (klas 3 vmbo-t) naar mbo niveau 1, op een andere locatie, behoort onderzocht te zijn of er alternatieven bestaan die aansluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Datum: 02 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106948

Klacht over verwijderen van leerling met gedragsproblemen; PO

Datum: 14 mei 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104057

Klacht over begeleiding zorgleerling en gang van zaken rondom verwijdering; PO

Datum: 01 april 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104073

Klacht over (niet optreden tegen) pesten, alsmede over de gang van zaken rond de verwijdering van school en informatieverstrekking aan de nieuwe school; PO

Datum: 18 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104060

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te verwijderen, omdat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Datum: 17 september 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021010066

De opleiding heeft gedaan wat verwacht mocht worden om de studieloopbaan binnen goede banen te leiden.

Datum: 09 mei 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107543