Uitspraken

Resultaten

10 van 303 resultaten weergegeven

De opleiding heeft gedaan wat verwacht mocht worden om de studieloopbaan binnen goede banen te leiden.

Datum: 09 mei 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107543

Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

Datum: 18 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005941

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp) en voorgenomen verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Er is onvoldoende belang voor inhoudelijke behandeling.

Datum: 14 oktober 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012805

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft zich onvoldoende ingespannen om met de moeder in gesprek te gaan over het plan van aanpak in het kader van de Variawet.

Datum: 22 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014356

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De beslissing is redelijk omdat de school, ondanks de geboden extra ondersteuning, niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Datum: 19 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014455

Geschil over voorgenomen verwijdering en ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoeken ongegrond. De school kan de intensieve begeleiding aan de leerling niet langer bieden. Het opp is in overleg opgesteld en gebruikt voor ondersteuning van de leerling.

Datum: 14 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021011419

Verzoek over voorgenomen verwijdering gegrond, omdat niet tijdig een ontwikkelingsperspectief is opgesteld. Inhoudelijk heeft de school passend onderwijs wel gevolgd.

Datum: 24 juni 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109247

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft niet gehandeld conform de regels van passend onderwijs.

Datum: 29 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021013465

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond om de leerling te verwijderen.

Datum: 09 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021017227

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te verwijderen, omdat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Datum: 03 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015181