Uitspraken

Resultaten

10 van 311 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende de regie genomen bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het vinden van een passende onderwijssetting.

Datum: 17 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015974

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Ondanks de turbulente en korte periode die de leerling op school heeft doorgebracht, heeft de school in voldoende mate aangetoond dat de leerling niet op school kan blijven.

Datum: 11 februari 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022020362

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling heeft intensievere begeleiding bij haar gedrag nodig dan de school kan bieden.

Datum: 26 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022019043

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft de leerling wegens onvoldoende resultaten mogen verwijderen.

Datum: 05 november 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014554

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te verwijderen, omdat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Datum: 17 september 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021010066

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 18 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012376

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Het ontwikkelingsperspectief (opp) is niet cyclisch geëvalueerd en bijgesteld, het samenwerkingsverband is niet ingeschakeld en de school heeft onvoldoende geprobeerd de vertrouwensbreuk te herstellen.

Datum: 10 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021009967

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is op intensievere begeleiding aangewezen dan de school kan bieden.

Datum: 21 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022023794

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kon in redelijkheid tot het besluit komen om de leerling te verwijderen vanwege de ernst van de vechtpartij.

Datum: 07 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022018712

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school had een minder ingrijpende maatregel kunnen inzetten en had actiever op zoek moeten gaan naar alternatief onderwijs voor de leerling tijdens de periode dat hij thuiszat.

Datum: 30 maart 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022022639