Uitspraken

Resultaten

10 van 295 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De gedragsproblematiek van de leerling is dusdanig ernstig dat er, mede vanwege de afhoudende opstelling van de ouder, voldoende grond is voor verwijdering.

Datum: 23 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109641

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling heeft intensievere begeleiding nodig dan de school kan bieden.

Datum: 05 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109651

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling komt vanwege zijn ondersteuningsbehoefte in een reguliere onderwijssetting niet tot leren.

Datum: 23 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109669

Geschil over feitelijke verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende bewijs dat de leerling een overtreding heeft begaan.

Datum: 26 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109694

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp) en verwijdering leerling van een cluster 2 school. Verzoeken ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 mei 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000760

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 15 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003433

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Datum: 22 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005314

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 15 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021004951

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 24 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005347

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen vanwege het niet meer kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte en onvoldoende verbeterde schoolresultaten.

Datum: 14 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007294