Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 16 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007690

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen vanwege het niet meer kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte.

Datum: 19 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007955

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft geen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en haar begeleidingsmogelijkheden onvoldoende ingezet.

Datum: 29 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007756

Geschil over voorgenomen verwijdering wegens gedrag. Verzoek ongegrond. De gedragingen van de leerling vormen voldoende reden voor verwijdering.

Datum: 22 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109668

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen.

Datum: 10 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002773

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Het verzoek is niet binnen zes weken na het besluit ingediend.

Datum: 12 mei 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003895

Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

Datum: 18 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005941

Geschil over een voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De verwijdering van een leerling wegens het gedrag van vader mag pas als er geen redelijke alternatieven meer zijn.

Datum: 24 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003037

Geschil over feitelijke verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om passend onderwijs aan de leerling te bieden.

Datum: 10 mei 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000331

01.078; VO

Datum: 11 oktober 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 01.061