Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend en ouders ook geen belang hebben bij beoordeling door de Commissie.

Datum: 08 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107751

Niet het OPDC maar de school van inschrijving beslist over een eventuele verwijdering na afloop van een OPDC-traject.

Datum: 06 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107792

De school kan de leerling verwijderen, omdat deze niet meer voldoende begeleid en ondersteund kan worden en omdat de veiligheid van medeleerlingen in het geding is.

Datum: 31 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107691

Plaatsing ter observatie op een bovenschoolse voorziening is in dit geval niet aan te merken als verwijdering.

Datum: 31 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107774

De school die een leerling verwijdert vanwege het gedrag van zijn moeder, moet eerst alternatieve lichtere maatregelen hebben ingezet.

Datum: 03 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107797

Geschil verwijdering. De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 18 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107821

Verwijdering van de leerling is redelijk omdat de school niet kan voorzien in zijn ondersteuningsbehoefte en de vader onderzoek en bespreking heeft geblokkeerd.

Datum: 08 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107839

Geschil over verwijdering leerling. De school kan de leerling verwijderen omdat zij niet de juiste ondersteuning kan geven.

Datum: 02 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107877

De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 13 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107880

Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering.

Datum: 17 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107865