Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

118-119; PO

Datum: 12 december 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.074

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het besluit is redelijk, omdat de school op dit moment niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ouders niet meewerken aan het beschikbare observatiearrangement.

Datum: 25 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108209

Geschil over voorgenomen verwijdering. School heeft vanwege de veiligheid kunnen besluiten tot verwijdering van de leerling.

Datum: 04 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108217

Geschil over verwijdering twee leerlingen. School en ouders hebben geen vertrouwen meer in elkaar. Het verwijderingsbesluit is redelijk.

Datum: 04 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108219

Geschil over verwijdering leerling; tijdelijke plaatsing op reboundvoorziening is in dit geval niet aan te merken als verwijdering.

Datum: 20 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108282

Geschil over verwijdering. De feitelijke situatie is gelijk te stellen met verwijdering.

Datum: 06 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108250

Geschil over verwijdering leerling met Downsyndroom. Beroep op Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH) en Wet gelijke behandeling (WGBH/CZ) slaagt niet.

Datum: 25 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108234

Geschil over verwijdering van leerling met extra ondersteuningsbehoefte. De school heeft de resterende ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende onderzocht.

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108279

Geschil over (voorgenomen) verwijdering. School mag niet tot verwijdering van leerling met extra ondersteuningsbehoefte overgaan als er geen volwaardig ontwikkelingsperspectief is.

Datum: 18 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108252

Geschil over verwijdering leerling. Als de school een leerling met ondersteuningsbehoefte verwijdert, moet zij onderzocht hebben of zij andere begeleidingsmogelijkheden heeft.

Datum: 25 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108097