Uitspraken

Resultaten

10 van 290 resultaten weergegeven

Klacht student ROC over verwijdering is ongegrond.

Datum: 06 februari 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107965

Geschil over verwijdering leerling. Het staat onvoldoende vast dat de school de leerling geen passend onderwijs meer kan bieden.

Datum: 01 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108108

Geschil over verwijdering. Het besluit is redelijk, omdat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 22 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108158

Geschil over voorgenomen verwijdering leerlingen en het ontbreken van een ontwikkelingsperspectief. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen; een ontwikkelingsperspectief ontbreekt.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108148

Geschil over verwijdering leerling. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, heeft voldoende begeleiding geboden en onderzoek uitgevoerd. Er is voldaan aan de zorgplicht.

Datum: 30 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108151

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering is redelijk vanwege de ernst van het gedrag van de leerling.

Datum: 18 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108543

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering is redelijk omdat de school, ondanks de geboden extra ondersteuning, niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Datum: 25 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108553

Het beleid van het samenwerkingsverband, dat een tlv-aanvraag alleen is toegestaan als ouders daarmee instemmen, is in strijd met de wet.

Datum: 06 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108560

Geschil over verwijdering. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan pas verwijderd worden als planmatig onderzoek is gedaan naar zijn ondersteuningsbehoefte en voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren.

Datum: 11 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108578

Geschil over verwijdering leerling. Verwijdering kan alleen als planmatig onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte en er voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren.

Datum: 22 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108587